OdejítOdejít

Půdorys objektu V.b/99/B

Stavební úsek V.b - Chomutov   Linie: Podkrušnohoří   Sbor: Zemské vojenské velitelství v Praze

Legenda:
Legenda:
1) Kulomet 2) Střelecká lavice 3) Uzávěra střílny 4) Periskop 5) Jímka na vodu 6) Schody 7) Ocelové dveře 8) Kamenná rovnanina 9) Zemní násyp
Půdorys
Půdorys
Technické údaje:   Čelní stěna: 60 cm   Boční stěna: 50 cm   Týlová stěna: 30 cm  
Autor: Jan Vála 2024
2003 - 2024 Jan Vála - lahvic@seznam.cz