OdejítOdejít

Kresba objektu V.b/71a/B

Stavební úsek V.b - Chomutov   Linie: Podkrušnohoří   Sbor: Zemské vojenské velitelství v Praze

Kresba objektu
Pohled na objekt z týlu - strana odvrácená od nepřítele
Odejít
Autor: Jan Vála 2024
2003 - 2024 Jan Vála - lahvic@seznam.cz