OdejítOdejít

Kresba objektu O3/20/A-200

Stavební úsek O3 - Ústí nad Labem   Linie: Podkrušnohoří   Sbor: II.armádní sbor - severovýchodní Čechy

Kresba objektu
Pohled na objekt zprava - stěna vpravo směrem k nepříteli
Odejít
Autor: Jan Vála 2024
2003 - 2024 Jan Vála - lahvic@seznam.cz