OdejítOdejít

Kresba objektu O3/19/A-220

Stavební úsek O3 - Ústí nad Labem   Linie: Podkrušnohoří   Sbor: II.armádní sbor - severovýchodní Čechy

Kresba objektu
Pohled na objekt z týlu - strana odvrácená od nepřítele
Odejít
Autor: Jan Vála 2024
2003 - 2024 Jan Vála - lahvic@seznam.cz